Pada Kamis (25/08/2022) telah dilaksanakan pembacaan maulid diba’iyah di Musholatorium At-Taqiyy Pesantren Life Skill Daarun Najaah bersama Syekh Muhammad Athif Awadh Ramadhan dari Al-Azhar Mesir. Beliau hadir dalam rangka silaturrahmi dengan pengasuh Dr. KH.Ahmad Izzuddin, M.Ag. dan keluarga.

Kegiatan ini dimulai dengan solat maghrib berjama’ah yang dipimpin oleh beliau Syekh Muhammad Athif, pembacaan wirdul lathif & sholawat thoriqoh oleh seluruh santri. Sedangkan beliau dijamu oleh Pengasuh di ndalem bersama tamu lain yakni Drs. H. Saekhu, M.H yang bmerupaka Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.   

Setelah itu, maulid diba’iyah dimulai oleh beliau Syeikh Muhmmad Athif dan diikuti oleh seluruh santri beserta pengasuh. Pembacaan yang khidmah berlangsung hingga saat mahalul qiyaam sampai do’a yang dipimpin oleh beliau Syekh Muhammad Athif.

Syekh Muhammad Athif menyampaikan mauidhoh hasanah yang kemudian ditranslatekan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Nur Hidayatullah, M.S.I yang merupakan pendamping beliau saat di Indonesia guna mempermudah komunikasi dengan sekitar. Beliau banyak menjelaskan mengenai keutamaan tholabul ‘ilmi atau menuntut ilmu dan istighfar. “Orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang taat beribadah sehingga menuntut ilmu itu sangat penting, saran untuk orang yang sedang menuntut ilmu salah satunya banyak beristighfar untuk menjaga ketaqwaan agar terhindar dari maksiat.” Ucap beliau Syekh Muhammad Athif.

Mauidhoh Hasanah

Pengasuh sangat mengapresiasi kedatangan beliau dengan memberikan cinderamata khas pesantren Life Skill Daarun Najaah sebagai tanda terimakasih atas penyambungan tali silaturrahmi dengan pengasuh.

Kegiatan diakhiri dengan foto bersama dengan setiap asrama baik putra maupun putri. Tidak lupa beliau juga berdo’a untuk pesantren Life Skill Dararun Najaah di ndalem sebelum pamit pulang.

Foto Bersama Pengasuh, dan tamu
Do’a di ndalem